fredag den 9. december 2011

Islamofobi i Tromsø

I går kveld holdt Alexa Døving (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) et utmerket foredrag om avisen Nordlys' serie om "Islam i Tromsø" i 2010.

Døving påpekte at ettersom denne serien het "Islam i Tromsø" burde avisen ha tatt inn fler perspektiver fra muslimer som faktisk bor og lever livet sitt i Tromsø. Istedet fokuserte avisen stort sett på terrorisme og fundamentalisme alle mulige andre steder i verden.

Dette svarer etter min mening til å lage en artikkelserie om "Kristendom i Norge" som fokuserer på kristen-fundamentalister i USA eller kristne terrorister i Nordirland, og jeg er derfor enig med Døving.

Nordlys hadde ifølge Døving større fokus på forestillingen om "den globale muslim", som vi alle kjenner, enn på de lokale muslimer, vi netopp ikke kjenner.

Etterpå ga Døving intervju til avisen iTromsø. I dag kl. 1800 er det - ut over mitt eget innlegg - BARE islamofobiske innlegg på iTromsø's nettutgave.

Med "islamofobi" mener jeg irasjonell angst basert på (1) falske eller radikalt overdrevne negative antakelser om Islam og muslimer (2) essentialisering og reifisering (Islam har en monolitisk og uforanderlig essens og alle muslimer er lik); (3) konspirasjonstenkning (a la den såkaldte Eurabia-litteratur).

For eksempel:

"De må gjerne krige så mye de vil borte i Langtvekkistan, det angår oss ikke. Å dra den religiøse svinmakten hit er å dra det for langt. Dette må folk få uttale seg om"
"Hvorfor skal vi igjen underkaste oss en ny reglions fasisme?"

"islam går ut på å skaffe seg verdensherredømme, med alle midler... De skal straffe med å hugge av hender. Om noen er vantro skal man ikke ha noe med vedkommende å gjøre. De spiser ikke med venstre hånd da de tørker seg i baken med den etter dobesøk. Koranen er ugyldig på andre språk enn arabisk. Dessuten er koranen en kopi av vår Bibel, hvor muhammed har lagt til og trukket fra etter forgodtbefinnende. Her er et sitat fra koran, almaidah 5,33: "Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis".

"Utbredelsen av Islam ved våpen er en religiøs plikt som tilfaller muslimer generelt. Jihad må utføres helt til hele verden er underlagt Islam talt synes jeg dette er noe som må bekjempes"


Alle sitater er fra dagens net-utgave av iTromsø

Å komme med koran-sitater sier naturligvis ingenting om hvordan alle muslimer er, eller hvor farlig "Islam" er. Sier sitater fra bibelen noe om hvordan alle kristne er? Ifølge Paulus er kvinnen underordnet mannen og må bære slør. Koranen forstås og fortolkes på forskjellige måter av forskjellige muslimer. Noen utgaver av Islam er intolerante, patriarkalske, homofobiske, osv. Andre er det ikke.

De som ikke mener islamofobi finns, mener gjerne at islamofobi-kritikere prøver å begrense ytringsfriheten og undertrykke Islam-kritikk. Det gjør for eksempel den islamofobe blogger og forfatter Bruce Bawer i hans innlegg om norsk ytringsfrihet etter 22.7:

"Serious critics of Islam, such as Robert Spencer, Daniel Pipes, Ayaan Hirsi Ali, Bat Ye'or, and the late Oriana Fallaci -- and myself -- were slammed day after day in the Norwegian media by left-wing multiculturalists eager to associate our views with Breivik's crimes. We were not spreaders of truth, they argued, but sowers of hate -- namely, that ugly and irrational hatred for Muslims and their religion known as Islamophobia. It was not Islam that represented a menace to Europe; it was our writings. One after another of these multiculturalists insisted stridently that, in order to prevent future Breiviks, limitations on freedom of speech must be imposed on the critics of Islam who, they insisted, had created Breivik"

Døvings foredrag handlet ikke om at man ikke kan kritisere Islam, eller undersøke bestemte muslimers aktiviteter kritisk. Hun mente for eksempel at det var helt legitimt av Nordlys å undersøke hvordan den nye moskeen som var planlagt i 2010 (men ikke er det lenger) skulle finansieres, og hva den tilbudte Saudi Arabiske pengegaven ville medføre, f.eks. i form av eventuelle krav til moskeens Imamer.

Det hun ønsket var en mer nyansert fremstilling av Islam i offentlige medier. Også i Tromsø. Begrenser det noen sin ytringsfrihet?

7 kommentarer:

 1. Jeg jobbet med prosjektet "Tromsø Living - for en mer attraktiv Tromsøregion" for noen år tilbake. I et kort blogginnlegg med tittelen "Arktisk moské tiltrekker kompetanse?" (http://tromsoliving.origo.no/-/bulletin/show/179181_arktisk-mosk-tiltrekker-kompetanse) på Tromsø Living-bloggen. Det er mulig spørsmålet var litt på siden av prosjektet, men innlegget skapte debatt også på denne bloggen. Ta gjerne en titt på kommentarene der :)

  SvarSlet
 2. Ja, jeg ser at de kommentarer er av samme type som vi etterhvert finner overalt på nettet i forbinnelse med enhver artikel som handler om Islam eller muslimer. Bra innlegg ellers

  SvarSlet
 3. Er det ikke snakk om en tradisjonell kulturkonflikt (og jeg vet ikke hva det heter i dagens akademiske lingo) at det oppstår motstand i deler av befolkningen mot fremmede, spesielt mot etablering av fremmede institusjoner? Jeg har den oppfatning at akademia generelt har tatt stilling i en debatt som gjelder for og i mot islam, men det viktigste spørsmålet er vel på hvilken måte vi best kan integrere mennesker og institusjoner fra andre verdensdeler i norske lokalmiljøer, uten at dette fører til splittelse av lokalsamfunnet. Og sammenhengskraften i lokalsamfunnet bygger altså ikke på saklige argumenter og systemer. Det hat som vi ser i den offentlige debatten mot islam er et tegn på at vårt samfunn er forstyrret.

  SvarSlet
 4. Jeg er enig i at vi har å gjøre med en rekke kulturkonflikter (ikke bare èn). Men jeg er helt uenig i at "akademia" har stilling til fordel for "Islam". Jeg vet ikke hva du helt presis mener med "Islam", men hvis du tenker på OICs menneskerettighetsforståelse, Yusuf Al Quaradawis patriarkalisme og homofobi eller Saudi Arabisk salafisme kjenner jeg ingen akademikere som er store tilhengere. Jeg kjenner mange som er kritiske er eller svert kritiske til disse islam-fortolkninger og praksisser. Også i den grad de praktiseres lokalt.

  Jeg er usikker på hva du mener med at lokalsamfunn ikke bør bli "splittet". Lokalsamfunn har altid blitt splittet og forandret, men også integrert og samlet på nye måter. Heldigvis.

  Det nye og det gamle må selvfølgelig balanseres slik at tradisjoner og identiteter kan fortsette å utvikle seg i samspill (og noen gange konflikt) med nye ideer, praksiser og medborgere.

  SvarSlet
 5. Jeg mente at mitt inntrykk av akademia er at det posisjonerer seg for eller i mot islam, f.eks. at Gardell er "for" eller "positiv" og Sandemose er "mot" eller "negativ".

  Jeg mener ikke noe presist med islam, er det mulig? Vil ikke det bare oppløses i partikulære forhold? Jeg brukte vel ordet litt på samme måte som man ofte bruke ordet "norsk".

  Det er korrekt som du sier at lokalsamfunn alltid (eller ofte) er blitt splittet eller forandret, men det har ikke alltid vært til det bedre og årsakene ligger ofte utenfor lokalsamfunnet.

  Jeg er enig i det du sier om det nye og det gamle må balanseres. Men det er ikke sikkert representantene for lokalsamfunnet er enig. Det må være lov til å være konservativ med hensyn til eget miljø, uten å bli kalt islamofob.

  Det jeg egentlig ville si var et mitt inntrykk er at Norge er i ferd med å bli et veldig polarisert samfunn. Og at alt handler om islam og ikke norsk kultur (ja, hva er norsk kultur?).

  SvarSlet
 6. Veldig treffende sagt: Det er meningsløst å si noe om kristendommen i Norge ved å ta for seg konflikten i Nordirland. Men slik er det altså islam blir behandlet i offentlig debatt, se feks. dagens kronikk av PW Amundsen.

  SvarSlet
 7. Å bruke tid på Per-Willy Amundsen er under min verdighet, men hans like er jo nettopp dem som står med åpne armer når folk føler frustrasjon over den norske elites fokus på islam som et offer i det store fæle norske folkedypet. Det største problemet, slik jeg ser det, er at denne elitens argumenter står støtt som fjell. Ta et hvilket som helst humanistisk-akademisk saklig argument og lat som om de værste scenarioer angående islam fra det ekstreme høyre faktisk var en realitet, og du vil se at argumentene holder likevel. Det er argumenter som handler om å være god og human og saksorientert. De gir seg ut for å være innlegg i diskusjonen med det ekstreme høyre, men det er gjennomsnittlige folks frustrerte følelser som opplever slagene, ikke ekstremistene. De kan ikke få nok av den humane stakkerliggjøringen av islam og den økte frustrasjonen i folket.

  SvarSlet